top of page
OraRoa

Iva ‘āva’e nō te ha’amaita’i i te ea o pēpe

E ha’amata te hapū nā mua atu ‘e e hope i te fanaura’a. E fa’aue te mau tuati ma’i vahine ‘ia fārereihia te taote piti ‘āva’e hou te hapū ‘e e piti ‘āva’e i muri mai i te fanaura’a.


Te hi’opo’ara’a hou te hapū

Nā te mau tuati ma’i e hi’opo’a i te toto o te ‘āiu ‘e te fifi e nehenehe e roa’a mai.


Ha’apāpū i te hapū

E tano e hi’opo’a i te ‘ōmaha, mai te peu mea huru māoro ri’i te hapū.

Nō te ha’apāpū, e ‘iriti i te toto, e pata i te hōho’a o te roto o te ‘ōpū. ‘Ia ha’apāpūhia te tai’o mahana o te ha’amatara’a o te hapū.


Te ‘āpe’era’a i te hapū

Te hi’opo’ara’a mātāmua e faito ‘ōna i te mau fifi o te hapū e roa’a mai.


- Mai te peu tei raro te faito, e hi’opo’ahia ia rātou e te mau tiati ma’i ‘aore rā nā te taote.

- Mai te peu tanotano noa te faito, nā te mau tuati ma’i e te mau taote fanau īa e rave ia rātou.

- Mai te peu tei ni’a roa, nā te taote fanau noa īa.


Te hi’opo’a rātio mātāmua

E ravehia i te 12 ra’a o te hepetoma o te vari ‘orera’a. Nā te reira e ha’apāpū mai i te ha’amatara’a o te hapū, e tohu i te tai’o mahana o te fanaura’a, e hi’opo’a e hia hueroa’aa’a, e faito i te roara’a o te mau mero ‘e te ‘ohura’a o te upo’o…


Te piti o te hi’opo’a rātioE ravehia i te 22 ra’a o te hepetoma o te vari’ orera’a. Nā te reira e hi’opo’a i te tupura’a o te pēpe. Te rātio maōro roa a’e terā, nō te mea e hi’opo’ahia te ivi, te rahi, te faito, te mau mero…

Te mau ea tino

I te roara’a o te hapū e ‘iritihia te toto nō te hi’opo’ara’a ‘aita ānei e fifi tō te māmā : toto ta’ero, ma’i pu’upu’u, VIH, mai pe’e. E hi’opo’a-ato’a-hia te ‘ōmaha tihota, e fa’anahohia te tahi amora’a i te mau ha’amau’ara’a.


Te fārereira’a i te ‘ai’ihi ‘itehīro’arī

E ravehia i te 7 ‘aore rā i te 8 ra’a o te ‘āva’e. Mea fa’ahepohia. Nā na e pātia i te pātia puororo.


Te fa’aineinera’a i te fanau

E ha’amata te fa’aineinera’a i te fanau nā roto i te hō’ē tau’ara’a parau, nō te fāfā ‘aita ānei e ma’i tō te ‘ōpū feti’i.


Te taera’a mai te pēpe

Tei te huru te fanaura’a, te ea o te māmā ‘e o te pēpe, e ‘itehia ai te māoro o te fa’aeara’a i te fare ma’i. E 3 ‘aore rā e 15 roa atu mahana. E fa’anahohia te tahi fārereira’a e te tuati ma’i i te fare e 10 hepetoma i muri mai i te fanaura’a.Comments


OraRoa
bottom of page