top of page
OraRoa

Te hi’opo’ara’a titi

80% rahira’a māriri ‘aititi e tupu i ni’a i te mau vahine ‘ua hau i te 50 o te matahiti. I Porinetia farāni, te māriri ‘aita’ata rahi roa a’e īa teie, e ‘itehia e 135 rahira’a o rātou, pauroa te matahiti. Te pitira’a teie o te māriri e ha’apohe nei i te vahine.


Examen mammaire

I Porinetia nei, mea tāmoni ‘ore te hi’opo’ara’a titi mai te 50 ‘e tae atu i te 74 ra’a o te matahiti.


Te mā’imira’a i te māriri ‘aititi, nāfea ?


1) E fārerei au i te taote ratio o tā’u i mā’iti.


2) I taua mahana, e hopoi au i te mau ratio tahito. E hi’opo’a te taote ratio i tō’u mau titi. Mea tāmoni ‘ore tera hi’opo’ara’a.

Nā teie ratio hi’opo’ara’a titi e fa’a’ite mai te hōho’a o te rotora’a o tō’u mau titi, i reira e ‘itehia ai te tahi mau fifi i roto.


3) Mai te peu e fa’aoti te taote ratio, e patahia te hōho’a o te rotora’a o tō’u mau titi. Mea tāmoni ‘ore teie tuha’a.


E aha te fa’anahora’a o teie mātini ?


MammographeE 10 ‘aore rā e 15 miniti te māorora’a o te hi’opo’ara’a ratio titi. E’ere i te mea au roa tera rā e’ere i te mea māuiui.Nā te tuati ma’i e tu’u atu teie mātini i ni’a iho i te mau titi. E tāumihia te mau titi i te taime patara’a ratio titi. Nā te rayon X e pata i te hōho’a o rotora’a o te mau titi.


Mea huru rahi te mau hōho’a e patahia. I reira te taote ratio e hi’o ai mai te peu ‘aita e ma’i.
Te mau pū hi’opo’ara’a ratio titi

Tē vai ra :

- Te fare ma’i Paofai,

- Te fare ma’i Cardella,

- Te fare ma’i i Taaone

- Te fare ma’i i Taravao

- Te pū Tāmanu i Punaauia

- Te fare ma’i i Moorea


E piti pū hi’opo’ara’a ratio titi I Raiātea, hō’ē I Popora ‘e hō’ē i Mātuita. E fa’a’ohipahia rātou i te taime terera’a a te taote ratio titi.

Ha’api’i i te ‘ite iāna iho

‘ia fārerei i te taote i te mau matahiti ato’a. Taime tera e fāfā ai te tuati ma’i i te mau titi nō te hi’opo’ara’a.

I te roara’a o te matahiti, e tītauhia te mau vahine ‘ia ha’apa’o maita’i i tōna tino ‘e te mau tauiuira’a. mai te peu e fifi ‘a fa’a’ite atu.


Te mau tāpa’o :

- e pu’u i ni’a I te titi,

- ‘ua ¯’oru te uaua,

- hō’ē tītī tei hu’a

- tauira’a o te rahi o te titi

- tauira’a o te huru o te ‘iri, pa’apa’a te ‘iri

- ‘ōrura’a ‘ite-‘ore-hia,

- ‘āpo’ohia

- ‘ute’utehia, ahu i te vāhi i ma’ihia,

- E pape ‘āpī


MammographieE fārerei atu i te taote mai

te peu tē vai ra te fifi.


Turura’a : Te mau toa vahine nō Patifita


‘ōpuara’a Amazones Pacific, e ta’atira’a teie e turu nei i te mau vahine i ro’ohia i te māriri ‘aititi, ‘aore ra o tei ūhia a’e nei.


Nō te fenua Matinita mai te ha’amatara’a teie ta’atira’a, tera rā ‘ua fa’atanohia i ni’a iho i te mau peu a Porinetia farāni.

Te mau fā :

- Te arata’ira’a te mau vahine i te taime ma’i ‘e i muri mai ato’a,

- Tauturu i te mau vahine ‘ia ora fa’ahou i tōna vahinera’a,

- Fa’aara i te huira’atira ‘ia hi’o tano atu i teie ma’i.


Contacts

Niuniu : 87 38 90 39 nā te hō’ē toa vahine e pāhono mai ia ‘outou, vahine o tei fa’aruru na i teie ma’i.

Tahua natirara Facebook : Projet Amazones Pacific
Comments


OraRoa
bottom of page